AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Jacek Kajczuk

Audyt BRD - Oferta

Czasem warto zlecić audyt...
Zapraszam do galerii.

Oferuję Państwu, zarówno zarządcom dróg wszelkiej kategorii jak i podmiotom komercyjnym wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 


Obecnie istnieje obowiązek wykonywania audytów na drogach należących do sieci TEN-T. Są to drogi krajowe w zarządzie GDDKiA i prezydentów miast.

Jednak także pozostali zarządcy dróg, dążąc do poprawy bezpieczeństwa ruchu na swojej sieci mogą zlecać wykonanie niezależnych audytów BRD na etapie koncepcji i projektów budowlanych czy też audytów istniejących już odcinków dróg,  w zależności od potrzeb.

Coraz powszechniejsza staje się również praktyka polegająca 
na narzucaniu przez zarządcę drogi na inwestora komercyjnego obowiązku wykonania audytu brd dla projektowanego zjazdu z drogi
w przypadkugdy lokalizacja może budzić wątpliwości w tym zakresie. Wyniki audytu stają się wówczas podstawą formułowania warunków dla projektowania zjazdu w decyzji administracyjnej zezwalającej na jego lokalizację. Poza tym wykonuję:
  • koncepcje (w dowolnym zakresie) układów komunikacyjnych np. dla potrzeb planowania przestrzennego

  • projekty budowlane drogowe, w szczególności dróg wewnętrznych, parkingów, placów, ulic lokalnych

  • projekty zjazdów

  • modele GIS sieci drogowej

  • projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu.
Copyright Nazwa.pl